سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق اول

http://dani2011.persiangig.com/image/Weblog/4371581656904fbdbe43.gifخـــــوش آمـــدیــد http://dani2011.persiangig.com/image/Weblog/4371581656904fbdbe43.gif

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - یکشنبه 91/3/1ساعت 8:8 صبح توسط × دخترک 15 ساله ×| نظر|

×××××××××××××
مـــــن 

از تمامـــ آسمـــان 

یکــــ بــــاران را میخواهمـــــ ... 

و از تمــــام زمیــــن 

یکـــ خیابانـــــ را ... 

و از تمــ ــامــ تـــ ــو 

یک دستـــــ 

که قفــــل شده در دستـــ مـــــن ...

××××××××××××

عشــق 
همین خنده های ساده ی توست 
وقتی با تمام غصه هایت میخندی 
تا از تمام غصه هایم 
رها شوم... 

شاید دل من عروسکی از چوب است 
مثل قصـــــه ی پینوکیــو محبوب است 
اما چه دماغـــــــــــی داره این بیچاره 
از بس که نوشته: "حال من هم خوب است.!!" 

××××××××××××××


نوشته شده در دوشنبه 91/3/1ساعت 8:5 صبح توسط × دخترک 15 ساله ×| نظر|

بر خاک بخواب نازنین، تختی نیست 


آواره شدن، حکایت سختی نیست 


از پاکی اشکهای خود فهمیدم 


لبخند همیشه راز خوشبختی نیست 

گروه اینترنتی ایران سان


نوشته شده در دوشنبه 91/3/1ساعت 8:4 صبح توسط × دخترک 15 ساله ×| نظر|

 

بـر بـالای افــ ـق ایـــستـ ـاده ام 

بـه روزی مـ ــی انـدیـشـ ــم کـه بـا تــو بـاشـ ــم 

جــانم را بـه بـاد صبـــ ـحگـاهــی می ســ ــپارم 

بـا هــمه خـداحـ ـــافظی می کـــنم 

چــرا که تـــو در مــ ـنی ، در تــارو پودم 

و موجـ ــی لــطیف برخاســ ـته از جــان تـو 

تـا عـــمق وجــودم مــ ـی دود 

و راهــی جــ ـاودانـه پـــیش رویــ ـم گســـترده مـی شود 

و مــن پــ ــرواز مـی کنــ ـم بـه سـوی تو 

به تــو می اندیــشم، به ارمـ ـــغان صبـح 

به نــ ـامــت 

کــ ـه عاشــقانه بر زبـان جـ ـاری می کنم 

بــه تـــو می انــدیشـم ای عشــ ـــق بی پایانم ....

 

 


نوشته شده در دوشنبه 91/3/1ساعت 8:2 صبح توسط × دخترک 15 ساله ×| نظر|

romantic 10 مجموعه زیبا از عکس های رمانتیک و عاشقانه

آن لحظه که دلتنگ یارم می شوم. 

خود به خود هوس باران را می کنم. 

آن لحظه که اشک از چشمانم سرازیر می شود. 

هوس یک کوچه تنها را می کنم. 

آن لحظه است که دلم می خواهد 

تنهایی در زیر باران بدون هیچ چتر و سر پناهی قدم بزنم 

قدم بزنم تا خیس خیس شوم ، 

خیس تر از قطره های باران…. خیس تر از آسمان و درختان 

آن لحظه که خیس خیس می شوم ، دلم می خواهد باز زیر باران بمانم ، 

دلم نمی خواهد باران قطع شود. 

دلم می خواهد همچو آسمان که بغضش را خالی می کند ، 

خالی شوم ... 

از دلتنگی ها ، از این شب پر از تنهایی 

تنها صدای قطره های باران را می شنوم ، 

اشک می ریزم ، 

و آرزوی یارم را می کنم 

دلم می خواهد آسمان با اشکهایش سیل به پا کند 

لحظه ای که آرام آرام می شوم 

و دیگر تنهایی را احساس نمی کنم ، 

چون باران در کنارم است. 

باران مرا آرام می کند ، 

مرا از غصه ها و دلتنگی ها رها می کند و به آرزوهایم نزدیک می کند 

آن دم که باران می بارید ، بغض غریبی گلویم را گرفته بود ، 

دلم می خواست همچو آسمان که صدای رعدش 

پنجره های خاموش را می لرزاند فریاد بزنم ، 

فریاد بزنم تا یارم هر جای دنیاست صدای مرا بشنود. 

صدای کسی که خسته و دلشکسته 

با چشمان خیس و دلی عاشق در زیر باران قدم می زند ، 

تنهایی در کوچه های سرد و خالی… 

کجایی ای یار من ؟ 

کجایی که جایت در کنارم خالی است. 

در این شب بارانی تو را می خواهم ، 

به خدا جایت خالی خالی است. 

کاش صدایت همچو صدای قطره های باران در گوشم زمزمه می شد 

تو بودی شبی عاشقانه با هم داشتیم 

تو که نیستی منی که همان مرد تنها می باشم 

قصه ای غمگین را در این شب بارانی خواهم داشت. 

قصه مرد تنها در یک شب بارانی ، 

شبی که احساس می کنم بیشتر از همیشه عاشقم. 

آری 

آن شب آموختم که 

باران بهترین سر پناه من برای رفع دلتنگی هایم است.... 

romantic 1 مجموعه زیبا از عکس های رمانتیک و عاشقانه


نوشته شده در دوشنبه 91/3/1ساعت 8:0 صبح توسط × دخترک 15 ساله ×| نظر|
   1   2      >